ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

• Όλες οι σχολές που λαμβάνουν μέρος στα συνέδρια της Cidesco στο SHOW του BODY PAINTING λαμβάνουν ένα κύπελλο ΔΩΡΟ.
• Οι σπουδαστές που παίρνουν μέρος λαμβάνουν αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο.
• Τα μοντέλα αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
• Στην κατηγορία των Make up ARTIST, όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν δίπλωμα συμμετοχής και αναμνηστικό ΔΩΡΟ.

Η Cidesco International τιμώντας το έργο που διατέλεσαν και την αφοσίωση στον Παγκόσμιο Θεσμό, βράβευσαν τις Λού Μόσκυ και Ηρώ Κορωναίου με το Μετάλλιο Αφoσίωσης Cidesco International, ένα μετάλλιο το οποίο δίνεται μετά από ομόφωνη ψήφιση όλων των μελών – κρατών.