ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 42ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CIDESCO HELLAS

Από Αριστερά: Πρέσβης Αργεντινής Juan Jose Arcuri, Αντιπρόεδρος  Άννα Αγγέλη, Δημ. Σχέσεις Ελευθερία Αεράκη, Πρόεδρος Cidesco Hellas Ηρώ Κορωναίου, Γενική Γραμματέας Αναστασία Κοτσοπούλου, Ταμίας Πάρης Αμοργινός