ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΛΑ CIDESCO HELLAS (24)