ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΛΑ CIDESCO HELLAS (34)