ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΛΑ CIDESCO HELLAS (1)