ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΛΑ CIDESCO HELLAS (37)