ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΣΣΑΛΑ CIDESCO HELLAS (19)