5ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CIDESCO – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2021