Απολύμανση & Αποστείρωση

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αναπτύχθηκε μαζί με τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας CIDESCO. Προσφέρεται στην παγκόσμια βιομηχανία ομορφιάς και σπα. Αυτό το βραβείο ενισχύει τις διαδικασίες προσωπικής και δημόσιας υγιεινής για την ασφάλεια και την ασφάλεια του προσωπικού και του πελάτη.

Σειρά μαθημάτων

  • Χωρίς προαπαιτούμενα
  • Βιβλίο εργασίας 8 ωρών αυτομάθησης
  • Ατομική & Δημόσια Υγιεινή
  • Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία
  • Προφυλάξεις για την πρόληψη της μόλυνσης
  • Μέθοδοι αποστείρωσης
  • Τυπικές διαδικασίες λειτουργίας COVID-19

Εξέταση

online 25 x ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Δώρο

Ένα δώρο από τη CIDESCO International με τα κομπλιμέντα μας