Αρωματοθεραπεία (Μεταπτυχιακό)

Στόχος του μαθήματος

Να εξοπλίσει τους Θεραπευτές με γνώσεις επαγγελματικής Αρωματοθεραπείας προκειμένου να παρέχουν θεραπείες προσώπου και σώματος υψηλών προδιαγραφών, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των Αιθέριων Ελαίων, με κατανόηση και σεβασμό στην ασφάλεια και την άνεση του πελάτη.

Προαπαιτούμενο

CIDESCO Diploma in Beauty Therapy ή CIDESCO Post Graduate Diploma in Beauty Therapy.
Περνώντας τα Case Histories με βαθμολογία επιτυχίας 70%.

Εκπαίδευση

Οι μαθητές πρέπει να υποβληθούν σε κύκλο μαθημάτων τουλάχιστον 100 ωρών εκπαίδευσης σε εγγεγραμμένη Σχολή CIDESCO που να καλύπτει όλα τα θέματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αρωματοθεραπείας και τουλάχιστον 40 ώρες κατ’ οίκον μελέτη.

Εξέταση

Η εξέταση για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αρωματοθεραπείας αποτελείται από Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής (MCQ), πρακτική εξέταση και αξιολόγηση Case Histories.

Ιστορικά περιπτώσεων

Κάθε Υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει 24 Ιστορικά Περιπτώσεων στον Εξεταστή. Αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε 6 διαφορετικά μοντέλα πελατών, που το καθένα είχε 4 τεκμηριωμένες θεραπείες Αρωματοθεραπείας που περιλαμβάνουν ημερομηνίες επισκέψεων και συνιστώμενη μετέπειτα φροντίδα.