Δίπλωμα Ολιστικής Θεραπείας Μασάζ

Στόχος του μαθήματος

Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση για τη διεξαγωγή θεραπειών Ολιστικής Θεραπείας Μασάζ. Το μάθημα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να καταστούν ικανοί και ικανοί σε αυτήν την ειδικότητα και να προχωρήσουν στην απασχόληση ή περαιτέρω σπουδές.

Προαπαιτούμενο

Χωρίς προαπαιτούμενο, τα προσόντα είναι για όσους ενδιαφέρονται για θεραπεία μασάζ. Είναι κατάλληλο για άτομα που εργάζονται επί του παρόντος στη βιομηχανία ομορφιάς και σπα ή για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στη βιομηχανία.

Εκπαίδευση

Όλα τα μαθήματα παρέχουν στους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν το Δίπλωμα CIDESCO στο Ολιστικό Μασάζ, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους 235 ωρών καθοδηγούμενης μάθησης σε μια Σχολή CIDESCO και Συνολικό χρόνο προσόντων 371 ωρών που καλύπτει όλα τα θέματα του Ολιστικού Μασάζ.

Εξέταση

Η εξέταση για το Δίπλωμα CIDESCO στο Ολιστικό Μασάζ αποτελείται από ένα χαρτί Ερώτησης Πολλαπλής Επιλογής (MCQ) και μια Πρακτική Εξέταση.

Προϋπόθεση για Εξέταση

Μελέτες περίπτωσης: 4 πελάτες x 3 θεραπείες