Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στόχος του μαθήματος

Αυτό το προσόν σας δίνει τη δυνατότητα να διδάξετε και να αξιολογήσετε τους μαθητές σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προαπαιτούμενο

Το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμο σε κάθε άτομο που επιθυμεί να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση της διδασκαλίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη διδακτική εκπαίδευση για αυτό το πιστοποιητικό, αν και η κατανόηση του αντικειμένου που θέλετε να διδάξετε αποτελεί πλεονέκτημα.

Εκπαίδευση

Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εξέταση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών CIDESCO πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους τουλάχιστον 85 ωρών σε Σχολή CIDESCO (GLH), 160 ώρες Συνολικός Χρόνος Προσόντων (TQT) που καλύπτει όλα τα θέματα του Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών CIDESCO.

Εξέταση

Η εξέταση για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών αποτελείται από γραπτές εργασίες, θεωρητική και πρακτική εξέταση.