Ηλεκτρική Αποτρίχωση (Μεταπτυχιακό)

Προαπαιτούμενο

CIDESCO Diploma in Beauty Therapy ή CIDESCO Post Graduate Diploma in Beauty Therapy.
Περνώντας τα Case Histories με βαθμολογία επιτυχίας 70%.

Εκπαίδευση

Οι μαθητές πρέπει να υποβληθούν σε κύκλο μαθημάτων τουλάχιστον 200 ωρών σε Διαπιστευμένη Σχολή CIDESCO.

Εξέταση

Η εξέταση για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρικής Αποτρίχωσης αποτελείται από Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής (MCQ) και πρακτική εξέταση.

Ιστορικά περιπτώσεων
Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον εννέα Ιστορικά Περιπτώσεων, δηλαδή τρεις πελάτες να κάνουν τρεις θεραπείες ο καθένας. Τα Ιστορικά περιστατικών πρέπει να παρουσιάζονται επαγγελματικά με ακριβείς λεπτομέρειες, π.χ. ημερομηνία επισκέψεων και συνιστώμενη μετέπειτα φροντίδα.