Πιστοποιητικό Microneedling

Στόχος του μαθήματος

Να παρέχει στους υποψηφίους τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση θεραπειών Microneedling.

  • 160 ώρες
  • Συμβουλευτείτε, σχεδιάστε και προετοιμαστείτε για υπηρεσίες αισθητικής
  • Διατηρήστε ασφαλείς και υγιεινές και αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας για αισθητικές θεραπείες
  • Παρέχετε θεραπείες micro-needling
  • Ενημέρωση & παροχή συμβουλών για προϊόντα και υπηρεσίες

Προαπαιτούμενο

Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα

Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα τουλάχιστον 160 ωρών σε μια εγγεγραμμένη Σχολή CIDESCO που καλύπτει όλα τα θέματα του Προγράμματος Σπουδών του CIDESCO Microneedling Certificate.

Εξέταση

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 σχολικές εξετάσεις (2 Πρακτικές και 2 Θεωρητικές) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους προτού μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις CIDESCO.

Η εξέταση για το Πιστοποιητικό Microneedling αποτελείται από τα ακόλουθα

  1. Οι μελέτες περίπτωσης είναι 3 x 3
  2. 3 πελάτες x 3 θεραπείες
  3. Θεωρητική εξέταση
  4. Πρακτική εξέταση