Πιστοποιητικό Μικροδερμοαπόξεσης

Στόχος του μαθήματος

Να παρέχει στους υποψηφίους τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση θεραπειών Μικροδερμοαπόξεσης.

  • Καθαρισμός
  • Δερματική ανάλυση
  • Βαθύς καθαρισμός – ατμομηχανή
  • Μασάζ προσώπου
  • Μάσκες προσώπου

 

Προαπαιτούμενο

Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα

Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα τουλάχιστον 75 ωρών σε εγγεγραμμένη Σχολή CIDESCO που να καλύπτει όλα τα θέματα στο αναλυτικό πρόγραμμα του πιστοποιητικού CIDESCO Microdermabrasion.

Εξέταση

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 σχολικές εξετάσεις (2 Πρακτικές και 2 Θεωρητικές) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους προτού μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις CIDESCO.

Η εξέταση για το Πιστοποιητικό Μικροδερμοαπόξεσης αποτελείται από τρία μέρη:

  1. 5 Ιστορικά περιστατικών (προαπαιτούμενο)
  2. Πρακτική εξέταση.
  3. Θεωρητική εξέταση