Πιστοποιητικό Υπηρεσιών Φυσικών Νυχιών

Στόχος του μαθήματος

Να παρέχει στους υποψηφίους τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα προσόντα για να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά υπηρεσίες φυσικών νυχιών. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους υποψηφίους την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Υπηρεσίες Φυσικών Νυχιών.

Χωρίς προαπαιτούμενο

Το Πιστοποιητικό CIDESCO στις Υπηρεσίες Φυσικών Νυχιών είναι διαθέσιμο σε κάθε υποψήφιο.

Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα τουλάχιστον 330 ωρών σε εγγεγραμμένη σχολή νυχιών CIDESCO.

Εξέταση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 σχολικές εξετάσεις (2 Πρακτικές και 2 Θεωρητικές) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους προτού δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις CIDESCO.

Η εξέταση για τις Υπηρεσίες Φυσικών Νυχιών αποτελείται από τρία μέρη:

  1. 2 εργασίες & μελέτες περίπτωσης (προαπαιτούμενο)
  2. Θεωρητική εξέταση – Εξέταση Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής (MCQ).
  3. Πρακτική εξέταση