Θεραπεία σώματος

Στόχος του μαθήματος

Να παρέχει στους υποψηφίους τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα προσόντα για να είναι σε θέση να εργαστούν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά ως σωματοθεραπευτές, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών σώματος με ηλεκτρικές θεραπείες και μασάζ.

Προαπαιτούμενο

Το CIDESCO Diploma in Body Therapy είναι διαθέσιμο σε κάθε υποψήφιο.

Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα τουλάχιστον 565 ωρών σε εγγεγραμμένη Σχολή CIDESCO που να καλύπτει όλα τα θέματα του Προγράμματος Σπουδών Θεραπείας Σώματος CIDESCO.

Εξέταση

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 σχολικές εξετάσεις (2 Πρακτικές και 2 Θεωρητικές) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους προτού μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις CIDESCO.

Η εξέταση για το Certificate in Body Therapy αποτελείται από τρία μέρη:

Θεωρητική εξέταση – Εξέταση Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής (MCQ).
Πρακτική εξέταση
Έργο με Case Histories